Motorlampen lyser – bildiagnostikken hjelper deg til å finne feilen

Lyser motorlampen på instrumentpanelet? Det betyr at det er registrert en feil et sted på bilens motor. Lampen vil da enten lyse oransje eller rødt.

Hvis den lyser oransje betyr det at du kan kjøre et kort stykke, f.eks. til nærmeste verksted. Hvis motorlampen derimot lyser rødt er det en kritisk feil på en av motorens vitale deler, og den må ikke ignoreres. Stopp bilen med en gang på et sikkert sted, slå av motoren og ring etter veihjelp. Dette er svært viktig da du ellers vil utsette motoren, og ikke minst deg selv og dine medtrafikanter for alvorlig fare.

OBD, EOBD – bilens ”hjerne” aktiveres når en varslingslampe tennes

Bilen din har sin egen variant av et nervesystem. Formålet med systemet er å hjelpe deg som bileier med å oppdage problemer på kjøretøyet, og det kan spare deg for unødvendige utgifter ved at det kan utføres en bildiagnose på bilen på verkstedet. Et feilsøkingsinstrument viser i hvilket område problemet befinner seg, og mekanikeren trenger da ikke bruke mye tid på lokalisering av problemet.

Små mottakere som er montert på spesifikke komponenter i vitale deler av bilen sender et signal til bilens “hjerne”, eller OBD-systemet, når noe ikke fungerer som det skal. OBD er en forkortelse for “On Board Diagnostic” og det finnes også en Europeisk variant som heter EOBD – European On Board Diagnostic. De fleste av dagens bilmodeller er utstyrt med en eller annen variant av et diagnostikk-program.

Avhengig av hvilken komponent som er skadet, eller som oppfører seg annerledes, vil forskjellige varsellamper lyse på instrumentpanelet. En feilkode registreres samtidig i bilens datamaskin. Det betyr ikke nødvendigvis at det er en alvorlig feil, men det bør alltid kontrollere siden en og samme varsellampe kan lyse for flere forskjellige feil. For å kunne avlese den spesifikke feilkoden så kreves det at man kobler seg til bilens datamaskin. Dette gjøres best og sikrest av en autorisert mekaniker. Her kan du bestille time for bildiagnose på et verksted til fast pris.

Kjøre med motorlampen tent

Motorlampen kan tennes under kjøring, uten at du selv merker noen problemer med bilen. Alt fungerer som det skal virker det som. Det kan enkelte ganger skyldes at det har oppstått et problem med bilens eksossystem. Bilen kan etter hvert begynne å oppføre seg annerledes, rykke til eller gi fra seg uvanlige lyder. Hvis det skulle inntreffe må du stoppe bilen så snart som mulig for å unngå at bilens katalysator blir overopphetet.

Mange biler har et såkalt “limp home-mode” eller “halte hjem-modus” på norsk. Dette systemet startes hvis noe i bilens motor ikke fungerer som det skal. Det betyr at det fortsatt er mulig å kjøre bilen, men med begrenset ytelse. Hvis du kjører for lenge med nedsatt ytelse, kan det forårsake slitasje på motoren, og på sikt føre til økt drivstofforbruk.

Hvis du er heldig kan bilen fortsatt kjøre som vanlig, men det er en fare for at det plutselig ikke vil starte lengre.

Det kan også hende at motorlampen flimrer eller blinker når du kjører i bymiljø, og er slukket når du kjører på motorveier eller en landsbyvei. Avhengig av hvilket miljø du kjører i så jobber motoren forskjellig, så vær oppmerksom på hvilken situasjon du befinner deg i når lampen lyser, og om bilen oppfører seg annerledes når lampen er tent. Dette kan være viktig informasjon som du må formidle til mekanikeren når du leverer inn bilen på et verksted.

Finne rett feil først ved riktig feildiagnose

Når du har levert bilen på et verksted for å se hvorfor varsellampen lyser, må du huske å be om trinnvis bildiagnose av bilens motor. Dette innebærer at mekanikeren fokuserer på de viktigste feilkodene først, og kontinuerlig oppdaterer og forhører seg med deg før det blir utført noen reparasjoner. På den måten har du hele tiden oversikt over kostnadene, slik at fakturaen ikke tar av for mye. En eneste motorfeil kan føre til at flere forskjellige feilkoder genereres hvis du ikke reparerer problemet. Det er derfor viktig at mekanikeren først og fremst fokuserer på de mest akutte feilene, ikke minst for lommeboken din. Hvis de blir fikset kan det hende de andre feilkodene forsvinner.

Har du problemer med en varsellampe som lyser? Få hjelp fra en kyndig mekaniker til å finne ut hva som er feil med bilen.