Hva er en bilservice?

Bilservice, hva innebærer egentlig det? Og hvorfor skal du gjøre det? Når skal det gjennomføres, og hvordan gjøres det? Hva bør du som bileier vite? Her får du svarene.

Hva er en bilservice?

En bilservice er vedlikehold som gjennomføres for at bilens ytelse skal opprettholdes. Den inneholder mange ulike kontrollpunkt som skal utføres ved forutbestemte intervaller. Disse kontrollpunktene og serviceintervallene er spesifikke for ulike bilmerker og modeller, noe som avhenger av hvordan bilen er konstruert.

Hva gjør mekanikeren?

Når det er på tide med service for bilen din, kontrollerer en mekaniker ulike slitasjekritiske komponenter i bilen din. Arbeidet som utføres i en bilservice varierer, det avhenger av hva produsenten anbefaler skal gjøres ved hvert enkelt servicetilfelle. De vanligste punktene i en service er oljeskift og bytte av oljefilter, men en service inneholder mange andre kontrollpunkter og skiftintervaller.

Et godt verksted har kunnskap om hvilken jobb som skal utføres når på bilen din og følger en plan som er laget av bilprodusenten. Alt for at bilen skal fungere optimalt.

Hva som inngår i servicejobben påvirker hva servicen kommer til å koste. Les også: Hva koster en bilservice?

Når skal bilen på service?

Når og hvor ofte bilen skal på service er avhengig av hvor mye du bruker bilen. Bileieren må ta hensyn til to typer serviceintervall. Tidsintervall og kilometerintervall. En god tommelfingerregel er at bilen bør på service en gang i året for at den skal fungere som planlagt. Hvis du kjører lengre enn normalt, trenger du kanskje til og med mer enn en service pr. år. I så fall må du ta hensyn til kilometerintervallet.

Ta service på bilen hvert år

Hvis du kjører veldig lite, er det en risiko for at vedlikeholdet blir tatt for sjelden dersom du bare stoler på tidsintervallet. Da skal du heller basere servicebehovet til bilen din på tidsintervallet og utføre en årsservice. Motoroljens egenskaper forringes med tiden. Hvis man kjører mange korte strekninger, skal motoroljen skiftes en gang i året.

I bilen finnes en serviceindikator som lyser når det er på tide for bilen å gjennomgå service. Den tar hensyn til kilometerstand og tidsrom, noe som betyr at servicelampen tennes på det som inntreffer først. Hvis du kjører mye, lyser den fordi du har oppnådd neste serviceintervall for kilometerstand, og hvis du kjører lite, lyser den fordi det har gått 365 dager siden siste service.

Hva skjer om det ikke blir gjennomført service på bilen din?

Gjennomgangen av bilen din kontrollerer at bilen din fungerer som den skal. Dette er viktig for din og de andre trafikantenes sikkerhet. Sikkerhet er en viktig del av servicearbeidet – kanskje oppdages skader som kan føre til havari, som kan komme til å skade deg eller andre i trafikken. Og hvis skader oppdages tidlig, kan de komme til å spare deg for dyre reparasjoner senere.

Et ukomplett servicehefte fører også til at bilen din blir vanskelig å selge og taper seg i verdi. Ingen vil kjøpe en bil som ikke har blitt tatt vare på, der skader og eventuelle feil ikke er dokumentert.

Trenger du service på bilen din? Sammenlign verksteder når det gjelder vurderinger, lokalisering, neste ledige tid og pris på lasingoo.no.