Vannplaning – hva er det og hvordan håndterer du situasjonen?

Vannplaning-så bør du agere

Sommer og tidlig høst er den tiden det faller mest nedbør. Det er denne tiden det er størst fare for å bli utsatt for vannplaning. Hva vet du om vannplaning? Og hvordan håndterer du situasjonen om du blir utsatt for det? Her finner du svar på du alt du lurer på om fenomenet som kan føre til farlige situasjoner i trafikken

Hva er vannplaning?

Vannplaning kan være veldig ubehagelig for sjåfører som blir utsatt for det. Det oppstår når et dekk møter mer vann enn hva mønsteret og sporene på dekket kan lede unna På fremsiden av hjulet skapes det er vanntrykk som trykker vannet inn under hjulet, og som gjør at dekket kan lette fra veien

Vannet i kjørebanen skaper en vannfilm mellom veibanen og dekk. Denne fører til at dekket og veibanen mister kontakten med hverandre. Hvis dette skjer med alle dekkene samtidig, kan bilen miste styringen og stopper ikke før den treffer et hinder, eller reduserer hastigheten tilstrekkelig til at ett eller flere dekk kan få igjen kontakten med veibanen og friksjon i dekkene oppstår på nytt. 

Ved full vannplaning mister sjåføren all kontroll over kjøretøyet, og det vil ikke reagere på styring, bremsing eller akselreling. 

Bildet over viser hvordan vann samler seg på fremsiden av et rullende hjul i lav, moderat og høy hastighet. Ved lav hastighet har dekket best kontakt med veibanen, og jo høyere hastighet du kjører i, desto større fare er det for å få vannplaning. 

Når får bilen vannplaning?

Vannplaning kan oppstå allerede ved middels vannmengde på kjørebanen hvis du kjører i høy hastighet. Risikoen er større jo mer vann det finnes i veibanen. 

Risikoen for vannplaning øker

 • Når det finnes store vannmengder i veibanen
 • Når du kjører med høy hastighet
 • Om veibanen har dype hjulspor
 • Om du har nedslitte dekk med dårlig spordybde
 • Om du kjører med feil lufttrykk
 • Om du kjører med brede dekk

Les også: Husk å bytte til sommerdekk

Være forberedt- senk farten

Om det er mye nedbør mens du kjører på veier som tillater høy hastighet, vil det være lurt å redusere hastigheten i forhold til vannmengden som kan oppstå. Ved svært store mengder regn bør du senke farten med  så mye som 15-20 km/t. Når du senker hastigheten får dekkene bedre grep og bedre kontakt med veien.

Unngå å kjøre i hjulsporene der det ofte samles mest vann og dermed økt risiko for vannplaning. 

Reduser hastigheten og hold avstand til bilen foran deg. I forhold til en tørr veibane tar det tre ganger så lang tid å bremse på en våt veibane.

Sving forsiktig. Ikke gjør brå bevegelser med rattet når du svinger. Brems i god tid før svingen, og ikke mens du er i svingen. Hvis ikke kan du miste styringen. Hold jevn hastighet gjennom hele svingen.

Skulle du komme ut for vannplaning bør du tenke på:

 1. Å holde deg så rolig som mulig
 2. Slipp gassen
 3. Sett bilen i fri 
 4. Vent med å bremse
 5. IKKE prøv å styre rattet

Det viktigste du kan gjøre når du får vannplaning er å beholde roen. Hold begge hendene på rattet, slipp gassen og sett bilen i fri hvis du kjører bil med manuell girkasse. Hvis hjulene fortsetter å akselerere, vil vannplaningen vare lenger enn nødvendig. Når du slipper gassen, vil farten redusere seg selv og veigrepet kan komme tilbake kjapt.  Det er derfor viktig at hjulene er stilt rett frem og ikke svinger. Er de stilt til siden vil bilen skli. Når du kjenner kontakt med veien igjen, kan du bremse om du behøver det.  Ved lavere fart reduseres risikoen for ny vannplaning. 

Dekkene har mye å si

Spesielt på sommerdekk er dekkmønstrene designet for å kunne ta inn så mye vann som mulig og gi maksimal friksjon mot kjørebanen.  Du bør ha minst 4 mm mønsterdybde når du kjører på våte veier. Sjekk lufttrykket og vær sikker på at du kjører med riktig trykk hvis du skal ut på langtur der det kan forekomme mye regn. 

Kjører du med slitte dekk? Dra til et bil/dekkverksted når det er på tide å kjøpe nye, eller når du skal bytte til sommerdekk.

Mønsterdybde

Når dekkene dine er slitte og du kjører i høy hastighet, reduseres veigrepet dramatisk. Bildene nedenfor er lånt fra Nokian Tyres og viser hvor stor kontakt man har med veien med ulike mønsterdybder når man kjører på en vei med 3 millimeter vann og hastigheten er 75 km/t. 

Sammenlignet med en bil som står helt stille, har bilen med 1,6 millimeter mønsterdybde mistet 16 prosent kontakt med veien.

Mønsterdybde ved vannplaning

Kilde: Nokian Tyres.