Hva er en registerreim og hvorfor er den så viktig?

Registerreim - en av bilens viktigste komponenter

Registerreimen er en av bilens viktigste komponenter. Uten registerreim fungerer ikke motoren. Kort sagt kan man si at reimens oppgave er å overføre kraften fra veivaksel til kamaksel, men hva betyr egentlig det? I dette innlegget forklarer vi hvorfor en slik tilsynelatende liten del kan være helt avgjørende for at bilen skal fungere.

Registerreimens oppgave

Registerreimen, eller i noen tilfeller kamkjeden, sitter lengst foran i motoren. Om det er en reim eller en kjede, varierer av bilprodusent og motortype, men generelt kan man si at reimer er stille, lette og billige, og kjeder er tyngre og dyrere, men dermed også mer slitesterke. Registerreimen og kamkjeden fungerer på samme måte, så for enkelhets skyld vil vi her bruke det vanligste alternativet: registerreim.

Registerreimens hovedformål er å synkronisere akslene i motoren, det vil si veivakselen og kamakselen, for at motoren skal kunne drives på en koordinert måte. For eksempel gjør registerreimen at kamakselen åpner ventilene på motoren akkurat på riktig tidspunkt i forhold til stemplene og posisjonen til veivakselen. Hvis dette er vanskelig å forstå, kan det av og til være lettere å forestille seg hva som vil skje hvis registerreimen går i stykker.

Animasjonen ovenfor viser forenklet registerreimens posisjon og funksjon. Kilde: Genems.com.  

Hva skjer hvis en registerreim går i stykker?

Vanligvis når en registerreim ryker, skjer det når man forsøker å starte bilen og dra i gang motoren. Når registerreimen ryker, er det ikke mulig å starte bilen, da det ikke er noe som driver ventilene. Dette hindrer at stemplene fungerer, noe som i sin tur fører til at motoren ikke kan komme i gang.

Hvis registerreimen derimot ryker mens du er ute og kjører, vil motoren dø og slutte å drive bilen framover. Det kan føles litt skremmende når motoren stanser uten at du er forberedt på det, men husk at du fortsatt kan styre og bremse, så forsøk å stanse på et sikkert sted og sett på varselblinklysene.

Nøyaktig hvordan og hvor mye motoren blir påvirket av at registerreimen ryker, varierer fra motor til motor, men sannsynligvis vil stemplene slå i stykker ventilene og gjøre selve stemplene skjeve. Dessuten kan biter fra de ødelagte ventilene løsne og ripe opp sylinderveggene. Resultatet blir dessverre at hele motoren vil trenge omfattende reparasjoner.

Les også: Hva koster det å skifte registerreim?

I dag er det heller ikke uvanlig at registerreimen også driver vannpumpen i bilen. Hvis det begynner å bli på tide å skifte registerreimen, bør man også skifte pumpen samtidig, da kostnaden i prinsippet er ubetydelig sammenlignet med om den skulle gå i stykker på et senere tidspunkt. Vannpumpen er nemlig montert slik at man må fjerne registerreimen for å komme til, og man setter ikke på igjen en registerreim som har vært avmontert.

Les også: Når er det på tide å skifte registerreim?

Skal du skifte registerreim? Undersøk hva servicen koster på Lasingoo og sammenlign verkstedenes pris på skifte av registerreim