Dette må du gjøre hvis bilens oljelampe lyser

oljelampen lyser - ta øyeblikkelig handling

Hvis bilens oljelampe lyser under kjøring, så må du stoppe bilen og slå av motoren med en gang. Hvis du ikke gjøre det kan det være fare for at motoren kan gå i stykker. I enkelte tilfeller så holder det med en etterfylling av motorolje, men hvis oljelampen fortsatt lyser må en profesjonell mekaniker ta hånd om feilen.

Motoroljens funksjon

Motorolje fungerer nesten på samme måte som blodet i kroppene våre. Den renser og kjøler motoren innvendig. Derfor er oljelampen en av de viktigste varslingslampene, og du må ha et ekstra øye på den siden det kan føre til svært store kostnader om du ikke gjør det. Alle biler har en varslingslampe for oljetrykk, og på eldre biler hender det at den blinker i det motoren starter. Det er helt ufarlig og skyldes at trykket holder på å bygge seg opp til rett nivå.

Din oljelampe lyser, ta øyeblikkelig handling

Hvis lampen derimot ikke slukker etter et par sekunder, eller hvis den tennes igjen under kjøring, ja da er oljetrykket i motoren for lavt – og det kan få alvorlige konsekvenser. Sett bilen i fri, rull inn til siden og slå av motoren med en gang. Ofte har oljenivået falt så mye at pumpen har startet å pumpe inn luft i stedet, men hvis du har motorolje i bilen så kan du prøve å fylle på selv. Vent et par minutter til motoren har kjølt seg litt ned, etterfyll motorolje, og start deretter motoren i maks fem sekunder. Hvis oljelampen sluker så kan du kjøre til nærmeste bensinstasjon eller verksted, men hvis den ikke slukker så må du ringe etter veihjelp.

Unngå motorfeil

Hvis du velger å kjøre videre, på tross av at oljelampen lyser, så vil smurningen til motoren blir ytterligere blir enda dårligere, og i verste fall kan hele motoren havarere. Som et ekstra “pluss” så kan bileiere som velger å kjøre videre med lysende varsellamper bli anklaget for “brukerfeil”, noe som innebærer at man kan risikere å måtte stå for hele reparasjonskostnaden hvis det går galt.

 

Les også: Dette må du gjøre hvis motorlampen lyser

 

På de fleste nye biler så finnes det også følere som tidlig forteller at det er på tide å etterfylle motorolje. Hvis bilen ikke har en slik føler, så kan du bare kontrollere oljenivået ved hjelp av peilepinnen. Sørg da for at bilen står plant, og at nivået er et sted mellom markeringene for maks og minimum. Hvilken motorolje som er best for din bil finner du i instruksjonsboken.

Bilens oljelampe lyser tross av at det er tilstrekkelig med olje

Mange bileiere oppgir at oljelampen lyser på tross av at det er tilstrekkelig med olje. Det skyldes som regel at man har kontrollert oljenivået rett etter at motoren ble slått av, og da har ikke oljen rukket å renne tilbake enda, noe som gjør at det varsles om at det er for lavt oljenivå. Etter et par timer så burde lampen ha slukket, og hvis ikke må du ta kontakt med verkstedet ditt.

Hvis du trenger hjelp til å komme frem til hva som er feil på bilen, så kan du henvende deg til et verksted, og la en mekaniker utføre en feilsøking. Her kan du bestille en bildiagnose til fast pris på et verksted i nærheten av deg.

 

Bestill bildiagnose