Bildiagnose, hva innebærer det?

Bestill time på verksted for bildiagnose

Bilbransjen har konstatert at det aldri har vært så god kvalitet på bilene som i dag. Med god kvalitet kommer også ekstremt avansert teknikk. I dag styres mange biler av mange ulike små computere, såkalte aktuatorer og maskinvarekomponenter. Visse biler har flere kildekoder enn en Boeing har! Med andre ord finnes det mye som kan gå i stykker, og i blant er det vanskelig å vite hva som må gjøres. I disse tilfellene bør man gjøre en bildiagnose.

I tekniske sammenhenger handler en bildiagnose om at man gjennom logiske og systematiske tester forsøker å finne årsaken til hvorfor en programvare eller teknisk utstyr ikke fungerer som den skal. Det kan være mer eller mindre avanserte feil, og grunnene til feilen kan være av ulik vanskelighetsgrad.

Avlesing av bilens feilminne

For en moderne bil innebærer en bildiagnose en avlesing av bilens feilminne. Et diagnoseverktøy kobles til bilen og ved hjelp av diagnoseteknikk scannes bilens informasjon, og berørte komponenter kontrolleres. Mekanikeren får en eller flere feilkoder som sier hvilken feil det er, og hva som bør gjøres. Softwaren og programmene som brukes kommer fra bilprodusenten.

En komplisert jobb

La oss si at en lampe plutselig lyser på dashbordet. Du tar bilen til verkstedet, som leser av bilens feilminne, reparerer problemet som har oppstått og varsellampen slukkes. Alt er i orden.

Etter et par uker lyser lampen igjen! Her blir vi som bileiere irriterte og tenker at verkstedet har gjort en dårlig jobb. Men slik er det ytterst sjelden. Verkstedet har mest sannsynlig løst det første problemet på bildiagnosen, men flere ulike feiltyper kan gjøre at samme lampe lyser. Det betyr at når den første feilen er reparert, finnes det kanskje en annen feil som ligger senere i feilminnet, og som også trenger å repareres for at akkurat denne funksjonen i bilen skal fungere som planlagt. Og verkstedet stoppet bildiagnosen da bilen indikerte den første feilen. 

For eksempel kan lampen som indikerer at noe er feil med motoren, lyse av 60 ulike grunner.

Les også: Bilreparasjon – 8 ting du må tenke på

Trinnvis bildiagnose

Mange verksteder jobber med trinnvis bildiagnose for at du som bileier skal kunne bedømme kostnaden underveis. Det innebærer for eksempel at verkstedet bruker arbeidstid tilsvarende en kostnad på 1000 kroner for å feilsøke bilen. Etterpå får kunden forslag til hva som skal gjøres, men kunden avgjør selv om bildiagnosen skal fortsette for å finne ut om det er mer som skal gjøres. Hvis man velger å fortsette å feilsøke, krever det ytterligere arbeidstid og kostnaden for bildiagnosen øker. Dette forklarer hvorfor en bildiagnose kan være dyrt – det er en tidkrevende prosess som alltid må starte fra null.

Bildiagnose på Lasingoo

På verkstedene som samarbeider med Lasingoo omfatter bildiagnose følgende tjenester og komponenter:

  • Avlesing av feilminnet
  • Sletting av feilminnet (sporadiske feil etter reparasjon)
  • Kontroll av feil og berørte komponenter
  • Feilrapport
  • Tilbud for å reparere konstaterte feil og behov for reparasjon eller service.

Prisbilde for en bildiagnose avhenger av hvilken bildiagnose det er som skal gjøres og på hvilken bilmodell man har. Ved kompliserte feil, som hele tiden blir vanligere i våre teknisk avanserte biler, kan bildiagnosekostnaden skyte i været.

La aldri motorlampen din lyse! Hvis den lyser, kontakt verkstedet ditt omgående.

Har du en lampe som lyser opp dashbordet? Ikke vent med bildiagnose. Iblant kan små feil føre til store. Bestill bildiagnose på Lasingoo.